Pervers is dat miljoenen geestdriftig voor de buis zitten als twee mannen elkaar tot bloedens toe stompen, terwijl iedereen pijnlijk getroffen en ontsteld is als twee mannen elkaar teder aanraken   ..............